Blog

  Johan Vos: “Maak het verschil voor de patiënt”

  Het is mogelijk om de patiënt toegang te geven tot zijn of haar eigen medische gegevens. Het kan ook snel mogelijk worden gemaakt. Hoe? Simpel, door het te stimuleren!

  Patiënten en cliënten zullen niet op grote schaal gaan betalen voor inzicht in de zelfgemeten gegevens of voor hun eigen dossier bij zorgverleners. Ook IT-leveranciers zullen niet zonder meer de portemonnee trekken, zeker niet met de huidige slechte businesscase voor een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Hoe gaan we er dan toch voor zorgen dat elke Nederlander de beschikking krijgt over een eigen pgo? Om te beginnen met goed beleid vanuit VWS. Maar beleid alleen is niet voldoende.

  Money talks

  De oplossing ligt ’m in het geld. Waarom gebruiken zorgverleners nu massaal epd/ecd’s? Simpel, er was behoefte aan en IT leveranciers dachten daaraan te kunnen verdienen. De zorgsector was blij met de nieuwe mogelijkheden en de leveranciers met de business die het opleverde. Daar is niets mis mee. Zo werkt het nu eenmaal. Zeker in de zorg, die toch al geen normale markt is. Deal with it.

  Een win-winsituatie is de meest gezonde businesscase, zowel voor zorgorganisaties als voor leveranciers. Het geeft de meeste garantie op intrinsieke motivatie en investeringen in doorontwikkeling. Juist dit principe mist nog als het de patiënt betreft. Hoe lang nog?

  Stimuleringsprogramma’s

  Als je een substantiële verandering wil bewerkstelligen, zoals 80 procent van de chronisch zieken direct toegang geven tot bepaalde medische gegevens, dan is een stimuleringsprogramma de oplossing. Stimuleringsprogramma’s zijn veruit het meest effectieve middel gebleken om de zorg-ICT vooruit te krijgen.

  Voorbeelden te over. Neem het VIPP-programma (Versnelling informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) van de ziekenhuizen en VWS met een subsidiebedrag van 105 miljoen euro. Opeens zijn alle ziekenhuizen hier druk mee bezig en zal het beschikbaar maken van gegevens aan de patiënt wel van de grond komen. Net zoals een aantal jaren geleden bij de introductie van ketenzorg in de eerste lijn. Bijna alle huisartsen zijn toen keteninformatiesystemen gaan gebruiken, omdat ze anders deze nieuwe vorm van zorg niet konden leveren en declareren.

  Niet alleen in de Nederlandse zorg is een stimuleringsprogramma een beproefd recept, ook over de grens zijn voorbeelden te vinden. Het beste voorbeeld is het Amerikaanse Meaningful Use programma om het gebruik van epd’s te bevorderen. Dat heeft gewerkt, en hoe! Daar plukt men nu nog de vruchten van wat betreft uitwisseling, standaardisatie en patiënt empowerment.

  Revolutie op komst

  Medio dit jaar is het MedMij-programma van VWS, ZN en NPCF gestart dat in kaart gaat brengen waaraan PGO’s moeten voldoen. Het is een uitgelezen kans om hieraan een stimuleringsprogramma te koppelen.en hiervan net zo’n succes te maken als Meaningful Use in de VS. De beoogde financiering van de persoonlijke gezondheidsomgeving voor de patiënt is in mijn ogen dan ook hét meest revolutionaire aan MedMij.

  Spannend is of en in welke vorm deze er gaat komen. De voortekenen zijn goed en hiermee wordt de businesscase van een PGO in één keer positief en aantrekkelijk voor leveranciers.

  In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst maar, let op mijn woorden, een PGO-stimuleringsprogramma gaat echt het verschil maken voor de patiënt in Nederland.

  Johan Vos, Manager Product Marketing VANAD Enovation en bestuurslid van de vereniging van Organisaties voor ICT in de Zorg (OIZ). Deze column verscheen eerder in Zorgvisie ICT. Wilt u weten wat VANAD Enovation kan beteken voor een veilige informatie-uitwisseling met uw patiënten? Mail Johan op johan.vos@vanadgroup.com.

  Blog

  ICT-ontwikkelingen in de zorg voor 2017

  In 1980 begon hij met het ontwikkelen van koppelingen in het laboratorium van Daniel den Hoed en nu deelt hij zijn visie over ontwikkelingen in de zorg ICT voor 2017. Ron Meijsen, VP Integration Services VANAD Enovation, weet waar hij het over heeft als het gaat om ontwikkelingen in de zorg op het gebied van ICT.

  “2016 was een mooi jaar met goede ontwikkelingen,” vertelt Ron. “Er zijn nieuwe versies van Cloverleaf gelanceerd, omdat er steeds meer nieuwe formaten ondersteunt moeten worden. De uitrol van xdsConnect was een bijzonder moment. Daarnaast zijn we begonnen met Alarmanagement van IQ Messenger. En met Capsule hebben we gegevens van AMC, St. Jansdal en de VU gestandaardiseerd en geautomatiseerd.” Terugblikken is altijd mooi, maar de toekomst is veel interessanter. Ron vertelt over ICT ontwikkelingen in de zorg, VANAD Enovation in 2017.

  Ontwikkelingen Zorg ICT

  “Thuismetingen is een ontwikkeling voor 2017. Patiënten hoeven niet meer voor de tweewekelijkse controles naar het ziekenhuis. Ze zullen vanuit huis zelf metingen (laten) doen, zoals het opnemen van de temperatuur, bloeddrukmetingen en zuurstofmetingen. De uitkomsten van de metingen worden volledig geautomatiseerd doorgestuurd naar de desbetreffende instellingen.” Niet alleen thuismetingen is een ontwikkeling. Ook de groei van mobiele apps ziet Ron als een belangrijke ontwikkeling. “Er komen steeds meer mobiele apps die gegevens willen opvragen bij instellingen. Gegevens zoals röntgenuitslagen, laboratoriumuitslagen en medicijngegevens worden steeds vaker opgevraagd via apps.”

  Alles is koppelbaar

  Intern zijn alle systemen gekoppeld met elkaar en kunnen ze vloeiend communiceren. “Natuurlijk zijn er limiteringen aan wat apps kunnen opvragen, maar er komen steeds meer gezondheidszorgapps. Wanneer de apps een koppeling moeten maken met de instelling, lopen ze tegen een muur aan. Het standaard communicatieprotocol van veel zorginstellingen is amper te koppelen met de verschillende open apps.

  Mobiele apparaten communiceren met andere communicatieprotocollen dan instellingen. Dit betekent dat veel koppelingen niet gemaakt kunnen worden. “Omdat zorginstellingen met een ander communicatieprotocol werken dan mobiele apparaten is er een nieuwe communicatieprotocol ontwikkeld die ervoor zorgt dat de koppeling wel gemaakt kan worden. FHIR is gebaseerd op webservices en zorgt ervoor dat de communicatie met mobiele apparaten makkelijker wordt. Onze communicatieserver Cloverleaf ondersteunt FHIR. Hierdoor kunnen wij veel ondersteuning bieden bij het koppelen van apps aan instellingen. Wij zetten de standaarden om en zorgen ervoor dat communicatie tussen apps en zorginstellingen kunnen plaatsvinden.”

  Zorgprocessen zonder problemen

  Er wordt erg uitgekeken naar de xdsConnect hub. Met deze hub sluit VANAD Enovation makkelijk regio’s aan elkaar. Het doet er niet toe hoe je bent gekoppeld, je hoeft maar naar één punt te connecten en dat is de hub. “Wij verbinden je dan door naar alle XDS omgevingen waar je een contract mee hebt.” vertelt Ron.

  “XDS is het uitwisselen van documenten: Cross Enterprise Document Sharing. Het is gebaseerd op IHE, een organisatie die profielen bedenkt van hoe gegevens uitgewisseld kunnen worden. Het gaat er vooral om zorgprocessen zonder problemen te laten verlopen.” Hij vertelt dat deze ontwikkeling niet alleen Nederland aanspreekt, maar ook het buitenland. “XDS maakt alles makkelijker. Het ene ziekenhuis kan je documenten inzien zonder de mogelijkheid te hebben om iets aan te passen. De authenticatie en de autorisatie zijn ontzettend goed geregeld, alles is geborgd. Een instelling kan pas documenten uitwisselen met expliciete toestemming van de patiënt. De privacy van de patiënt is echt gewaarborgd.”

  Miljoenen berichten gestandaardiseerd

  VANAD Enovation is altijd op zoek naar oplossingen op het gebied van communicatie, maar die tegelijkertijd ook zorgen voor gemak voor zorgmedewerkers. Capsule is één van die oplossingen. “Capsule ontsluit medische apparatuur aan het bed. Het gaat om gegevens van bijvoorbeeld beademingsapparatuur, patiëntmonitoring en infuuspompen. Alle gegevens van de IC en OK worden naar het patiëntdossier gestuurd. Wij standaardiseren dat allemaal met Capsule. Het hoeft niet overgeschreven te worden en ze staan eerder in het patiëntdossier. Het gaat hier om miljoenen berichten per dag. Capsule dient de verpleging en artsen.”

  Alarmmoeheid op de IC

  Op de IC zijn 80% van de alarmen onnodig en dat creëert alarmmoeheid. “De verpleging heeft allemaal hetzelfde probleem: ze worden gek van de hoeveelheid (onnodige) alarmen. Met alarmmanagement van IQ Messenger willen wij alarmmoeheid in zowel gewone ziekenhuizen als psychiatrische ziekenhuizen bestrijden.” Wanneer een verpleger bezig is met een patiënt en er een alarm afgaat bij een andere patiënt, weten ze niet wie er naartoe gaat. “Met IQ Messenger kan je daar een workflow voor gedefinieerd worden. Van het alarm van de apparaten naar een dect telefoon of smartphone, zodat verplegers precies weten dat er een alarm afgaat, bij wie het alarm afgaat en wanneer er op wordt gereageerd, kunnen anderen zien dat er is gereageerd.” Ron vertelt dat alarmen hiermee selectiever gemaakt kunnen worden. Niet iedereen hoort ze meer, maar de alarmen zijn alleen gericht aan degene die verantwoordelijk is voor die patiënt. “Uiteraard kan je alarmen escaleren naar een collega. Wanneer de verantwoordelijke verpleger niet kan reageren op een alarm, kan het alarm doorgezet worden naar iemand anders die het kan aanpakken. Het alarm kan je niet uitzetten via de applicatie. Je moet het alarm altijd uitzettend op het apparaat.”

  Automatiseren van werkprocessen

  Robot Process Automation (RPA) noemen wij een virtuele medewerker. Het is geen zorgspecifieke oplossing, je kan het inzetten bij processen waar herhaaldelijk werk gebeurt. “Waar altijd alles volgens dezelfde regels gaat, simpel of complex, kan door een robot gedaan worden,” geeft Ron aan. “Onze Engelse vestiging is begonnen met RPA en ondertussen zijn er al 10 ziekenhuizen die gebruik maken van deze virtuele medewerker.” We zijn nu een samenwerking aangegaan met de ZorgInfoStraat. Zij focussen zich op de processen en wij op ICT, we bundelen onze krachten om zo RPA bekendheid te geven in Nederland.

  Ron kan u alles vertellen over wat VANAD Enovation voor uw zorginstelling kan betekenen. Neem contact op met Ron via ron.meijsen@vanadgroup.com.

  Copyright VANAD Enovation 2005 - 2017