Missie, visie en strategie

VANAD Enovation, onderdeel van de VANAD Group, is een internationaal ICT-bedrijf dat mensen, systemen en organisaties in de zorg effectief met elkaar verbindt.


Wij zijn al meer dan 30 jaar dé specialist voor elektronische communicatie en (systeem)integratie in de gezondheidszorg. Door onze positie als marktleider op het gebied van zorgcommunicatie hebben wij een sterke invloed op de Zorg ICT en daaruit voortvloeiend ook indirect op de zorg aan de patiënt.

Zo’n beetje elke dag ontstaan er nieuwe samenwerkingen tussen zorginstellingen of is er wel een nieuwe bezuinigingsronde in het nieuws. Niet vreemd, want vanuit VWS wordt hier actief op gestuurd. Ook verzekeraars geven met hun inkoopbeleid een flinke duw in die richting. Net zoals veranderingen in wet- en regelgeving en beleid vanuit Europa dat gaat hebben. Dit heeft grote invloed op de manier hoe de zorg wordt verleend, de kosten van de zorg maar ook op de uitwisseling van data. Veel van deze trends en ontwikkelingen vragen direct en/of indirect om snelle, veilige en efficiënte uitwisseling van (medische) gegevens.

De zorginstelling is meer en meer een “echt” bedrijf en onderdeel van een steeds groter wordende de keten, die nauwelijks nog regionale afbakening kent. Zo verwijzen poliklinieken en zorgverleners vaker door naar gespecialiseerde ziekenhuizen en besteden laboratoria bij elkaar onderzoeken uit. Ook de verschuiving van zorg van 2e lijn naar de 1e lijn en de ketenzorg zijn hiervan voorbeelden. In al deze gevallen geldt dat de samenwerking soepeler verloopt als zorgverleners in staat zijn data op elektronische wijze met elkaar uit te wisselen. Uiteraard op een veilige wijze.
Tevens maakt de patiënt meer en meer een actief onderdeel uit van de zorgketen. Gesteund door de opkomst van Internet of Things, BigData, eHealth en Persoonlijk Gezondheidsdossiers (PGD) beschikt die vaker digitaal over eigen medische data en wil deze delen met de zorgverleners.

In de (nabije) toekomst zullen deze ontwikkelingen alleen maar verder groeien en is er nog meer behoefte aan het snel, veilig en elektronisch uitwisselen van medische data. Wij helpen zorginstellingen hierbij met een compleet zorgcommunicatie portfolio, zodat zij optimale zorg kunnen verlenen en doelstellingen kunnen behalen.

 

Onze strategie is om voor zorginstellingen en zorgverleners hét aanspreekpunt te zijn voor elke vorm van gegevensuitwisseling en systeemintegratie zowel intern, transmuraal als met de patiënt. Dit resulteert in het verder uitbouwen van ons portfolio zorgcommunicatie op basis van de (toekomstige) ontwikkelingen in de zorg alsmede de business drivers van onze (potentiële) klanten.

Naast onze focus op Nederland zijn wij ook internationaal actief. Op internationaal vlak hebben wij de doelstelling om de bestaande landen waarin wij actief zijn, België en Engeland, sterk uit te bouwen alsmede nieuwe landen te betreden.

Want to connect?

Copyright VANAD Enovation 2005 - 2017