Eerstelijn

Huisartsen helpen wij met:

“Ik wil graag beelden, verslagen en (lab)uitslagen inzien”

XDS as a Service is de oplossing van VANAD Enovation voor het delen van beelden en medische data met ziekenhuizen en laboratoria.

“Het recept moet naar de apotheek van de patiënt worden gestuurd”

Met ZorgMail is het heel gemakkelijk om recepten naar de apotheek van de patiënt, veilig, te versturen.

“Er moet veilig ge-emailed kunnen worden met andere zorgverleners”

Met Secure e-mail van ZorgMail kan er veilig ge-emailed worden met zorginstellingen.

“Ik wil kunnen koppelen met POCT-apparaten in de huisartsenpraktijk”

poctConnect koppelt de decentrale point-of-care-testing apparaten in de huisartsenpraktijken aan het LIS in uw laboratorium.

“Ik wil eHealth met de patiënt, maar wel gecontroleerd en passend in het zorgproces”

Met ehealthConnect koppelt wij de data vanuit mobiele devices en het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) van de patiënt aan het informatiesysteem van de huisarts (HIS).

 

Paramedici helpen wij met:

“Ik wil kunnen communiceren met de huisarts ”

Met ZorgMail kan er veilig berichten worden gestuurd naar het informatiesysteem van de huisarts (HIS).

 

Tandartsen helpen wij met:

“Ik wil kunnen communiceren met de kaakchirurg in het ziekenhuis ”

Met ZorgMail kan er veilig berichten worden ontvangen van en verstuurd worden naar de ziekenhuizen.

 

Apothekers helpen wij met:

“Ik wil graag (lab)uitslagen inzien”

ZorgMail Lab4Apo is de oplossing van VANAD Enovation voor het ontvangen van de relevante labwaarden in de apotheek.

“Het recept van de voorschrijvend arts elektronisch ontvangen in mijn AIS”

Met ZorgMail is het heel gemakkelijk om recepten van de huisarts, specialist in het ziekenhuis of specialist ouderengeneeskunde direct in het AIS van de apotheek te ontvangen.

Want to connect?

Copyright VANAD Enovation 2005 - 2017